Historie města

DJI-0870Jemnice je jedním z nejstarších měst na Moravě. Její vznik je dáván do souvislosti s osadou u brodu přes řeku Želetavku. Na přelomu 11. a 12. století zde prý byla významná obchodní křižovatka. K dalšímu rozvoji osady a později města přispěl objev ložisek zlata a stříbra. Samotný název města – Jemnice – je odvozen od slova „jamníci", tzn. horníci. Vzácné rudy dolovali v primitivních jámách (šachtách).

První písemná zmínka o Jemnici je z roku 1226. Město bylo založeno jako královský majetek na místě pohraničního hradu. V roce 1227 vydal český král, Přemysl Otakar I., příkaz k opevnění sídla, které se pak stalo jednou z opor královské moci na jihozápadní Moravě. Dodnes je zachována značná část hradeb spolu se 3 baštami a 2 barbakány.

Největšího rozkvětu dosáhla Jemnice ve středověku, kdy je charakterizována jako královské horní město. Za panování Lucemburků byla městu udělena rozsáhlá privilegia. V této době má své kořeny i lidová slavnost „Barchan", která se koná každoročně v neděli po sv. Vítu.

V Jemnici byla i jedna z nejstarších židovských obcí v českých zemích. Písemně je poprvé připomínána v roce 1336. Židovská čtvrť tvořila jižní část městského jádra. Na upraveném židovském hřbitově najdeme několik náhrobků ze 17. století.

V historii města se střídaly doby rozkvětu i úpadku. Například v roce 1422 Jemnici obléhali husité, ale bez úspěchu. Avšak netrvalo ani 50 let a město vypálilo vojsko Matyáše Korvína. V roce 1530 Jemnice přišla o statut královského města. Ferdinand I. věnoval obec Jindřichu Meziříčskému. Současnou podobu nabylo historické jádro města po obrovském požáru v roce 1832.

Významné období rozvoje obce nastává po roce 1890. Tehdy byl zvolen do čela městské rady první český starosta Josef Augusta. Roku 1896 „železná dráha" spojila Jemnici s Moravskými Budějovicemi, v roce 1898 je postavena nová základní škola, o osm let později otevřena státní lesnická škola.

Město má 4 300 obyvatel a patří k němu dvě městské části – Louka a Panenská. Bohatou historii Jemnice připomíná 98 kulturních památek zapsaných ve státním seznamu. Město je prohlášeno památkovou zónou.