3D model města

Maketa v měřítku 1:100, zobrazuje město Jemnici s předměstím a obec Podolí tak, jak mohly vypadat před velkým požárem, který je zachvátil 3. června 1832. Oheň vznikl ve městě a rychle se rozšířil na předměstí a do Podolí. Celkem poškodil 178 domů, kostel sv. Stanislava, sv. Jakuba i synagogu. Největší škody způsobil v Podolí, kde řada domů vyhořela do základů. Požár se kvůli silnému větru nedařilo dlouho uhasit.

Při požáru uhořeli v Podolí čtyři lidé: 83letý Bartoloměj Finda, 70letá Marianna Ganglová, 5letá Josefína Kudernová a 6letý Josef Novák. Řada domů byla značně poškozená, došlo ke znečištění pitné vody. V létě začala řádit epidemie úplavice, která trápila místní až do září. Zemřelo na ni nejméně 16 osob.

Říká se, že při požáru se v hlavní městské bráně zasekly vozy. Z města tak nebylo úniku a naopak ti, kteří chtěli pomoci s hašením, se nemohli dostat dovnitř. Neštěstí bylo posledním impulsem k modernizaci města a zbourání barbakánu velké brány. Nejpozději na začátku 19. století byly zbořeny a přestavěny také některé další součásti opevnění (odstranění věže a padacího mostu na Malé brance, brány v hlavní hradbě na dnešní Husově ulici), na jeho konci došlo k odstranění části bašt - „městských věží“ v parkánové hradbě. Nejzachovalejší z nich dnes můžete obdivovat v zahradách za židovskou čtvrtí.

Jako podklad pro tvorbu makety byla využita mapa stabilního katastru vytvořená v roce 1824. Pro doplnění opevnění byly využit mapy Jemnice ze 17. a 18. století i nákres velké brány od Josefa Faasta. Podoba jednotlivých staveb byla inspirována dochovanými obrazovými doklady (Weißova veduta města z roku 1823, obraz zámku od Conrada Grefe, fotografie Raimunda Stillfrieda z Ratenic, Augusta Study, výjevů z jemnického zámeckého alba a fotografií se sbírky Vladimíra Hrbka). Pro nedochované stavby byly důležitým pramenem stavebně historické průzkumy, archeologické zprávy a podklady stavebních úřadů. Důraz byl kladen na to, aby byla co možná nejvěrněji zachycena podoba města, život v něm a profese jeho obyvatel.