Velikonoční jarmark

calendar.EventControl.date

  • prodej rukodělných výrobků, prodej bude probíhat od 10:00 - 16:00 hodin
  • zájemci o prodej se můžou hlásit na tel. 721 508 737
  • prostranství před TIC Jemnice