tel.: +420 721 508 737

Cyklisté vítáni je národní certifikace služeb cestovního ruchu pro cykloturisty probíhající pod patronací Nadace Partnerství. Cílem projektu je zlepšování kvality služeb cestovního ruchu pro specifickou skupinu cyklistů a cykloturistů, zavedením národní certifikace těchto služeb pod názvem "Cyklisté vítáni".Chráněná známka Cyklisté vítáni upozorňuje na restaurace, ubytovací zaří-zení nebo turistické cíle, které jsou výborně připravené postarat se o své hosty – cyklisty. Ti tam najdou základní technickou pomoc pro méně náročné opravy kola a bezpečné místo pro jeho uschování během pobytu.

Databázi certifikovaných zařízení a spoustu dalších informací najdete na webových stránkách www.cyklistevitani.cz.

  
Základní požadavky, které musí splňovat každé certifikované zařízení:
1. Kvalitní, pokud možno zastřešené, odstavné místo pro kola a zavazadla nebo uzamykatelná místnost/boxy pro bezplatné uschování kol a zavazadel
2. Poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol (Příloha Doporučené technické vybavení)
3. Lékárnička (Příloha Doporučené vybavení lékárničky)
4. Informační tabule Cyklisté vítáni: aktuality a informace o službách pro cyklisty
    4.1. rozsah služeb poskytovaných zařízením (dle certifikačních kritérií Cyklisté vítáni)
    4.2. mapa cyklistických tras v okolí, základní rady a doporučení pro cyklisty
    4.3. kontakty na půjčovny a opravny kol v okolí
    4.4. spojení vlakem či lodí z místa k dalším cyklistickým cílům
    4.5. důležitá telefonní čísla - pomoc na cestách
    4.6. předpověď počasí na nejbližší dny
    4.7. kontakty na turisticky zajímavá místa v okolí, na TIC
    4.8. kniha hostů pro cyklisty
5. Smlouva o certifikaci
 
Doplňkové služby, které TIC Jemnice poskytuje:
1. Poskytnutí základních náhradních dílů pro kola
2. Prodej cyklistických a turistických map okolí
3. Nabídka doporučených jednodenních výletů na kole v okolí
4. Přístup na internet