Lehké opevnění v údolí Dyje

Pojďte poznávat zapomenutý kout republiky v blízkosti hranic s Rakouskem, kde na Vás na každém kroku čekají pozůstatky lehkého opevnění z let 1936-1938. V první části trasy pojedete údolím Moravské Dyje a do Jemnice se vrátíte údolím řeky Želetavky.


Informace o trase

  • Popis trasy: Jemnice – Pálovice – Panenská – Janov – Písečné nad Dyjí – Vratěnín – Uherčice – Lubnice – Bačkovice –Radotice - Jemnice
  • Délka trasy: 47km
  • Celkové převýšení: 497m
  • Trasa je vhodná pro pěší i cyklo


Z Jemnice se vydáme po hlavní silnici č. 152 směrem na Slavonice. Hned za městem se z této silnice odpojíme a budeme pokračovat vlevo silnicí vedoucí do obce Pálovice. Odtud budeme pokračovat po silnici až do obce Panenská. Tu projedeme až k horní křižovatce, kde se dáme vlevo směrem k lesu. Po levé straně mineme dětské hřiště s možností občerstvení a řadou dalších aktivit (1). Po asfaltové cestě pokračujeme do lesa. Za mostkem přes Hejnický potok zahneme na druhé křižovatce vpravo (po levé straně stojí dřevěné posezení). Lesní cesta nás dovede z kopce dolů k dalšímu většímu rozcestí – křižovatka tvaru T. Zde se dáme vpravo přes lesní závoru ven z les. Až narazíme na silnici vedoucí ze Starého Hobzí, zahneme vlevo a z kopce dolů sjedeme do obce Janov. Zde se napojíme na cyklotrasu č. 1002 a pokračujeme údolím Dyje do Nového Hobzí. Od Janova můžete po obou stranách silnice pozorovat řadu drobných bunkrů (řopíků), které sloužily jako součást lehkého opevnění. Postaveny byly v letech 1936-1938. Podrobné informace k jednotlivým objektům najdete na www.ropiky.net. Z Nového Hobzí budeme pokračovat dále po silnici až do obce Modletice. Na konci obce v pravotočivé zatáčce sjedeme ze silnice vlevo na polní cestu, která nás zavede až do obce Písečné (2). Na návsi zabočíme vlevo na hlavní komunikaci a po cyklotrase č. 48 pokračujeme přes Rancířov až do Vratěnína. Obec projedeme rovně směrem na hraniční přechod do Rakouska. Za obcí narazíme na Vratěnínský rybník, před kterým zabočíme vlevo. Pokud byste si chtěli udělat malou zajížďku, můžete se jet podívat na Grázlovu vyhlídku (3) v rezervaci Bílý kříž. U rybníka byste nezahnuli vlevo, ale pokračovali stále rovně po zelené turistické značce. Na křižovatce, kde se zelená turistická značka stáčí vlevo, budete pokračovat stále rovně po Graselově stezce Vratěnín a po cca 1,1 km přijedete k přístřešku u Grázlovy vyhlídky. Zde musíte kola nechat a pokračovat cca 100 m k vyhlídce. Odměnou Vám budou nádherné výhledy na údolí Dyje. Dále pojedeme kolem Vratěnínského potoka. Cestou se dostaneme k bunkru Spolku pohraniční historie a následně ke Zlaté studánce. Za studánkou je křižovatka cest, kde se vydáme vlevo do obce Uherčice (4). Po příjezdu do Uherčic spatříme státní zámek Uherčice, ke kterému se dostaneme po místních komunikacích. Budete-li mít dostatek času, nenechte si ujít jeho prohlídku. Podívat se můžete také do volně přístupné zámecké zahrady, kde, mimo jiné, najdete obelisk (5), nebo torzo nejstarší rozhledny (6) na Moravě. Z Uherčic se vydáme po silnici č. 411 do obce Lubnice. Dále pokračujeme do obce Bačkovice a údolím kolem řeky Želetavky se dostaneme přes obec Radotice zpět do Jemnice.

  • (1) Mimo dětského hřiště nabízí toto místo plno dalších aktivit a zážitků, které Vás zabaví třeba i na celý den. Můžete si vybrat, jestli půjdete 4 km lesem a zažijete příběh pohádkové stezky, projdete si Hastrmanovu ekostezku, stezku smyslů, nebo se vydáte na rozhledny či objevovat skryté kešky. V letní sezóně je možné si zapůjčit koloběžky a vydat se na některou z doporučených tras. Více informací najdete na www.pohadkova.panenska.cz. 
  • (2) Zámek Písečné vznikl renesanční úpravou gotické tvrze ve 2. polovině 16. století. V této podobě se prakticky dochoval dodnes. Nevýrazné stavební úpravy byly provedeny ve 2. polovině 18. století. Je to čtyřkřídlá budova, která si v severozápadní části zachovala původní renesanční okrouhlou a hranolovou věž. V současnosti je zámek v soukromém vlastnictví a prošel rozsáhlou rekonstrukcí. V obci najdete také židovský hřbitov obehnaný kamennou zdí pocházející z počátku 18. století. V současnosti se zde nachází přibližně 450 náhrobků, převážně barokního a klasicistního typu. Nejstarší náhrobek je datován do roku 1730. 
  • (3) Vyhlídka, také nazývaná Grazlova vyhlídka, je pojmenovaná po Johannu Georgi Graselovi, který zde na přelomu 18. a 19. století působil jako bandita a loupežník. Proto se z jeho jména vytvořilo slovo grázl. Z vyhlídky jsou krásné pohledy do údolí řeky Dyje a okolního kraje. Zavede Vás sem Graselova naučná stezka. K odpočinku je tu připravené posezení. 
  • (4) Zámek Uherčice byl v polovině 16. století z původní gotické tvrze přestavěn Krajíři z Krajku na renesanční zámek. Vznikl tak lichoběžníkový dvůr s dvoupatrovými arkádami, východní arkádový dvůr, na který byl přístup branou s věží. Roku 1628 se majitelem stává Jakub z Berchtoldu. Po roce 1670 postupně probíhají barokní úpravy interiérů spočívající v bohaté štukové výzdobě. Další úpravy interiérů proběhly v 19. století v duchu klasicismu. Od roku 2019 prochází zámek rozsáhlou rekonstrukcí. K zámku přiléhá bývalá barokní zahrada a rozsáhlý lesopark, ve kterém si můžete prohlédnout obelisk nebo torzo rozhledny.
  • (5) Návrh obelisku postaveného v roce 1801 situovaného do anglického parku uherčického zámku vytvořil vídeňský divadelní architekt a dekoratér Anton Ordner.
  • (6) Kamenná rozhledna byla postavena v roce 1801 v zámeckém parku, je to nejstarší rozhledna na Moravě a druhá nejstarší rozhledna v Česku. Jednalo se o 10 metrů vysokou umělou hradní zříceninu. Od roku 1945 stavba chátrá. Rozhledna by měla být opravena v rámci rekonstrukce zámku do roku 2021.