Údolím Dyje

Další z malebných údolí v okolí Jemnice je kolem Moravské Dyje. A právě tam bude směřovat náš další tip na výlet.


Informace o trase

  • Popis trasy: Jemnice – Louka – Třebětice – Chlumec – Janov – Panenská – Pálovice - Jemnice
  • Délka trasy: 37km
  • Celkové převýšení: 467m
  • Trasa je vhodná pro pěší i cyklo


V Jemnici se napojíme na cyklostezku č. 26, případně i souběžnou červenou turistickou značku. Ulicí Červenomlýnská projedeme kolem přírodního koupacího biotopu, který doporučujeme v letních měsících navštívit. Dále budeme pokračovat kolem Červeného rybníka a napojíme se vpravo na hlavní komunikaci č. 410. Před hrobkou rodu Pallaviciniů (doporučujeme ji navštívit, přístupná však pouze zvenčí) se dáme vlevo po červené turistické značce do obce Louka. Projedeme celou obec a za obcí se napojíme na polní cestu, která nás dovede až do obce Třebětice. Přes obec pokračujeme stále po červené turistické značce k lesu. V lese pokračujeme cca 850 m rovně po červené značce, než přijedeme na křižovatku lesních cest (pod Třebětickým vrchem). Zde se dáme vlevo a pokračujeme až k hlavní komunikaci č. 408 – pod Vlažinský kopec. Zde opatrně přejedeme silnici (špatný rozhled) a pokračujeme vpravo po lesní cestě kolem kapličky (tu máme po pravé ruce). Lesní cestou, která se po čase změní v asfaltovou cestu, pokračujeme stále rovně až do obce Chlumec. Před obcí se nám naskytne krásný výhled na město Dačice. V Chlumci se napojíme vpravo na silnici, která nás dovede na náves. Zde nad kaplí sv. Cyrila a Metoděje odbočíme ostře vlevo (mezi čp. 3 a 31) a před koncem obce u rozcestníku koňských stezek odbočíme vpravo mezi zahrádky. Dále pokračujeme po polní cestě z kopce dolů. Na konci polní cesty se dostaneme na silnici, po které budeme pokračovat vlevo. Zde také narazíme na zelenou turistickou značku. Po cca 460 m sjedeme u autobusové zastávky vpravo ze silnice na polní cestu a po zelené turistické značce pokračujeme údolím řeky Dyje. Cestou kolem řeky mineme několik mlýnů a chatové osady. Po zelené turistické značce se tak dostaneme až na hlavní komunikaci č. 152 – turistické rozcestí U Louckého Mlýna (1). Zde budeme pokračovat vpravo po silnici směr Slavonice. Tady pozor na zvýšený provoz! Po 1,1 km, u malého stromového remízku, odbočíme ostře vlevo a dostaneme se na polní cestu vedoucí k lesu. Po cca 500 m jízdy lesem dorazíme na lesní křižovatku, na které se dáme vlevo z kopce dolů. Dostaneme se opět do údolí řeky Dyje a budeme pokračovat po jejím pravém břehu. Cestou mineme studánku a následně se napojíme na asfaltovou lesní cestu a cyklotrasu č. 1002. Stále pokračujeme podél řeky až k mostu, kde přejedeme řeku a pokračujeme do malé obce Janov. V obci se napojíme na silnici vedoucí do Starého Hobzí. Asi 1,3 km za Janovem před osadou Veselíčko odbočíme vpravo na polní cestu vedoucí kolem rybníka do lesa. Na první lesní křižovatce nad rybníkem odbočíme vlevo. Asfaltová lesní cesta nás po 2,3 km dovede na další větší lesní křižovatku. Zde se dáme opět vlevo z kopce dolů a budeme pokračovat stále rovně až do obce Panenská. Cestou mineme část pohádkové stezky. Po příjezdu do Panenské najdeme po pravé straně dětské hřiště s možností občerstvení. Zde je také výchozí místo pro další aktivity (2). Obcí projedeme z kopce dolů po silnici, která nás dovede přes obec Pálovice zpět do Jemnice.

  • (1) Loucký mlýn. Areál bývalého mlýna se splavem a náhonem. Jedná se o nejstarší mlýn na Moravě, jeho původ je doložený už od 12. století. Současná klasicistní budova mlýnice pochází, pravděpodobně, ze 16. století. V roce 1901 část mlýna shořela. Byl postaven nový mlýn, který v sobě ukrývá stavebněhistorické konstrukce původní stavby. K dalšímu stavebnímu rozvoji došlo ve 20. letech 20. století, kdy byla postavena kaple, výminek a turbinový domek. Přestože většina staveb pochází z 20. století (kromě klasicistní mlýnice), je areál mlýna, díky své zachované ucelenosti, velice historicky hodnotný.
  • (2) Mimo dětského hřiště nabízí toto místo plno dalších aktivit a zážitků, které Vás zabaví třeba i na celý den. Můžete si vybrat, jestli půjdete 4 km lesem a zažijete příběh pohádkové stezky, projdete si Hastrmanovu ekostezku, stezku smyslů, nebo se vydáte na rozhledny či objevovat skryté kešky. V letní sezóně je možné si zapůjčit koloběžky a vydat se na některou z doporučených tras. Více informací najdete na www.pohadkova.panenska.cz.