Hrad v Jemnici ve světle nejnovějších poznatků o královských hradech 13. století

Termín události:

  • přednáší Mgr. et Mgr. Stanislav Vohryzek, Ph.D.
  • vestibul KD Jemnice, pořadatel Muzejní spolek Jemnice a město Jemnice