Kostel sv. Jakuba

Dominantu nejstarší části Jemnice zvanou Podolí tvoří kostel sv. Jakuba, který dnes stojí na místě původního knížecího dvorce. Důkazy nám podal sondážní výzkum z roku 1974, který odhalil půdorys románské rotundy. Původní dvorec s rotundou byl vystavěn někdy na přelomu 11. a 12. století. Kamenná rotunda měla vnitřní průměr 650 cm a výšku 700 cm. Podkovovitá apsida měla hloubku 300 cm. Zbytky zděného paláce se dodnes zachovaly v obvodové zdi kostela. Před rokem 1515 bylo k paláci přistavěno pozdněgotické kněžiště a rotunda začala sloužit jako sakristie. Zbořena byla ze statických důvodů koncem 18.století. Věž pak sloužila jako zvonice.

Roku 1832 kostel vyhořel, původní trámový strop byl nahrazen klenbou. Presbytář je zaklenut síťovou žebrovou klenbou. Pole mezi žebry jsou vyzdobena nástěnnými malbami představujícími 28 církevních postav. Z původní výbavy zůstalo zachováno jen pozdně-gotické pastoforium z roku 1518. Hlavní oltář byl pořízen v roce 1836. Obraz namaloval Matyáš Šťastný z Brna. Postranní oltář věnoval r. 1853 sólista vídeňské opery Anderle. Barokní obrazy sv. Veroniky a sv. Františka Serafínského darovala kostelu Gabriela Pallavicini