Po hradech, zámcích a zříceninách

Tato trasa nás zavede hned k šesti historickým památkám mikroregionu.


Informace o trase

  • Popis trasy: Jemnice – Police – Uherčice – Podhradí nad Dyjí – Cornštejn – Bítov - Jemnice
  • Délka trasy: 55km
  • Celkové převýšení: 855m
  • Trasa je vhodná pro pěší i cyklo


První památkou je zámek v Jemnici (1). Poté, co si jej prohlédneme, vydáme se přes Větrný kopec směrem na Jiratice. Projedeme obcí a pokračujeme do Police (2). Na první křižovatce v Polici se dáme vpravo - jižně - přes lipovou alej až do obce Lubnice. Po projetí této obce se dostaneme do Uherčic (3), kde se nachází další ze zámků Jemnického mikroregionu. Z Uherčic pokračujeme po cyklotrase č. 48 kolem Uherčické louky, až k Dvoru Mitrov a odtud dál podél řeky Dyje až do Podhradí. Zde se nachází první zřícenina na trase, tzv. Frejštejn (4). Z Podhradí nás cesta povede přes řeku po zelené turistické značce až do obce Oslnovice. Dále pokračujeme do Vysočan, kde se na křižovatce dáme vpravo dolů k Vranovské přehradě. Z prvního mostu, který budeme přes tuto přehradu přejíždět, se nám naskytne překrásný výhled na hrad Bítov, ke kterému se později podíváme blíže. Přibližně 1 km za mostem se nachází zřícenina hradu Cornštejn (5). Před odbočkou ke zřícenině Cornštejn pokračujeme vlevo dolů směr obec Bítov k druhému mostu přes Vranovskou přehradu. Ten přejedeme a za ním se dáme vpravo. Stoupáním se dostaneme až do obce Bítov. Obcí projedeme po hlavní silnici a na křižovatce za obcí se dáme vlevo směrem k hradu. Poté, co mineme rozhledu „Rumburak”, pokračujeme dál a po mírném klesání se ocitneme u samotného hradu Bítov (6). Od hradu budeme pokračovat po zelené turistické značce lesem až do Zblovic. V obci se napojíme na cyklotrasu č. 5011 a pokračujeme vpravo až k modré turistické značce, na kterou se napojíme vlevo a pokračujeme lesním terénem kolem Suché hory až na silnici vedoucí mezi Malým a Velkým Dešovem. Na silnici se napojíme vpravo a pokračujeme elkým Dešovem až do Hornic. Po 700 m za obcí je možné odbočit vpravo na lesní cestu, která vede okrajem lesa na hráz rybníka Asuán. Dáme se kolem jeho břehu a dál pokračujeme polní cestou vlevo až do obce Mladoňovice. Odtud pokračujeme rovně obcí do Lhotic. Za obcí dojedeme ke křižovatce se silnicí č. 152. Zde se dáme vlevo a dojedeme zpět do Jemnice.

  • (1) Jemnický zámek se nachází v centru města. Jedná se o zámek, který byl přestavěn ze zeměpanského hradu pocházejícího patrně již z první poloviny 13. století. Zámek prošel během staletí četnými přestavbami. O současnou podobu zámku se zasloužil rod Pallaviciniů (19. století). Po roce 1945 využívala budovy zámku armáda, která zde ubytovávala mužstvo až do roku 1992. Zámek je v součastné době v rekonstrukci, prohlídky jsou možné v červenci a srpnu dle aktuální otevírací doby.
  • (2) Zámek v Polici se nachází uprostřed obce. Pokud budeme na první křižovatce v obci pokračovat rovně, zámecký areál se nachází za cca 300 m po pravé straně. Jedná se o renesanční zámek, který byl z původní tvrze vystavěn v 16. století. O jeho výstavbu se zasloužili Tavíkovští z Tavíkovic. V 17. století byly interiéry zámku barokizovány. U vchodu do zámku se nachází informační centrum.
  • (3) Zámek Uherčice vznikl v 16. století přestavbou původní gotické tvrze. V průběhu staletí došlo k četným přestavbám a dostavbám areálu. K zámku náleží také zámecký park o rozloze 2,8 ha. Díky nevhodnému zacházení po roce 1945 zámek chátral. Od roku 1995 spadá zámek pod správu Památkového ústavu v Brně a od roku 2019 prochází postupnou rekonstrukcí.
  • (4) Zřícenina hradu Frejštejn se nachází na pravém břehu řeky Dyje nad obcí Podhradí. První zmínky o hradu pocházejí již z druhé poloviny 13. století. V minulosti na hradě působil Jan Krajíř, významný představitel moravské šlechty, který však přepadával okolní městečka, vsi a panství. Byl označen za rušitele pokoje, a proto moravští stavové hrad vykoupili a rozbořili. Snahy o obnovu hradu se objevují ještě v 16. století, avšak bezúspěšně. Hrad tak zůstal zříceninou dodnes. K hradu lze vystoupat lesní pěšinou, která ústí na silnici u mostu přes řeku Dyji. Vstup na zříceninu je volný, na vlastní nebezpečí návštěvníků.
  • (5) Zřícenina hradu Cornštejn - k této zřícenině se dostaneme, pokud se cca 1 km za mostem dáme na křižovatce ve tvaru Y vpravo nahoru. Zřícenina se nachází cca 300 m od křižovatky a lze ji navštívit. Jedná se o pozůstatky hradu pocházejícího z první poloviny 14. století. Hrad byl vybudován jako královská pevnost na posílení hradu Bítov. Během staletí byl hrad obléhán a změnil několikrát majitele. Od konce 16. století je hrad neobydlený. V současnosti tvoří tato zřícenina neodmyslitelnou siluetu nad Vranovskou přehradou. 
  • (6) Státní hrad Bítov se nachází nad soutokem řek Želetavky a Dyje, jejichž údolí jsou součástí Vranovské přehrady. V podhradí se v minulosti nacházela stejnojmenná obec, která však zmizela pod hladinou přehrady. “Nový Bítov” se v současnosti nachází cca 3 km jihovýchodně od hradu. Hrad Bítov pochází, pravděpodobně, již z 12. století a v současnosti je vyhledávaným turistickým cílem, a to nejen díky největší sbírce vycpaných psů na světě.