Údolím řeky Želetavky

Při toulkách malebným údolím řeky Želetavky můžete (kromě přírodních krás) objevovat i staré mlýny, které se na této řece dochovaly dodnes.


Informace o trase

  • Popis trasy: Jemnice – Radotice – Bačkovice – Šimkův mlýn – Lubnice – Police – Jiratice - Jemnice
  • Délka trasy: 29km
  • Celkové převýšení: 308m
  • Trasa je vhodná pro pěší i cyklo


Vydáme se z Jemnice po značené cyklotrase č. 26 Jihlava–Třebíč–Raabs údolím řeky Želetavky do Radotic. Po necelých dvou kilometrech se po pravé straně nachází u Želetavky první z mlýnů na trase, Týnský mlýn (1). Z obce Radotice pokračujeme až do Bačkovic. Necelý kilometr za Bačkovicemi se nachází po pravé straně u Želetavky další z mlýnů – Růžičkův (2). Pokračujeme po silnici až na křižovatku a dáme se vpravo směrem na Dančovice. Po cestě dojdeme k Šimkovu mlýnu (3). Od něj pokračujeme přes řeku Želetavku až na křižovatku, kde odbočíme vlevo. Po 500 metrech odbočíme opět vlevo mimo hlavní komunikaci na asfaltovou lesní cestu. Ta nás zavede až nad obec Lubnice, kde se vlevo napojíme na hlavní komunikaci vedoucí do obce. U kostela sv. Jiří odbočíme vpravo (za domem č.p. 28) a napojíme se na polní cestu, která nás kolem toku Želetavky dovede až k lokalitě „U Mlýna“. Pokračujeme dál podél Želetavky a po necelých dvou kilometrech dorazíme k Novému mlýnu (4), poslednímu mlýnu na trase. Od mlýna pokračujme vlevo polní cestou až do obce Police (5) a dál přes silnici polní cestou k rybníku „Ve Vosíku“. Od rybníka pokračujeme vlevo podél Jiratického potoka směrem do Jiratic. Na křižovatce s asfaltovou silnicí se dáme vpravo a na další křižovatce vlevo po hlavní silnici. Před Jiraticemi odbočíme vpravo z hlavní silnice a pokračujeme polní cestou kolem vrcholu Dobrá (516 m n. m). Na křižovatce polních cest se dáme vlevo a vlevo se držíme i na dalším rozcestí ve tvaru Y. Pak pokračujeme rovně po polní cestě a na konci cesty se dáme opět vlevo. Po 500 m dorazíme na silnici vedoucí vpravo přímo do Jemnice.

  • (1) Týnský mlýn měl údajně koupit v roce 1905 otec pana Bálka od Maxe Augusty. Mlýn byl v provozu ze všech okolních nejdéle. Po roce 1989 byl vrácen původnímu majiteli, který pokračoval v mletí, dokud mu to zdraví dovolilo.
  • (2) Růžičkův mlýn patří do katastru obce Bačkovice. Podle dostupných údajů stojí Růžičkův mlýn v místech, kde stávala tvrz. V roce 1840 jej údajně postavil mlynář jménem Hrubý.
  • (3) K Bačkovicím patří také osada Šimkov a Šimkův mlýn. Ten má datum vzniku 1854. Původní majitel Hrubý, německé národnosti, byl v květnu 1945 odsunut. V roce 1946 vlastnil mlýn mlynář Slavík. Nynějšími majiteli jsou Chaloupkovi.
  • (4) Historie Nového mlýna sahá až do začátku 19. století, kdy stávala na jeho místě koželužna. V roce 1817 byla budova přestavěna na vodní mlýn využívající toku přilehlé Želetavky. Mouka se zde mlela až do druhé světové války, kdy byl provoz mlýna ukončen. V té době byl majitelem pan Čurda a mlýnu se říkalo Čurdův. Po roce 1948 podlehl mlýn znárodnění a budova se používala jako ubytovací zařízení. V roce 1969 mlýn koupil pan Ferdan a kvůli ubohému stavu nemovitosti a jeho vybavení nemohlo být obnoveno žádné z původního zařízení ke zpracování obilí. Objekt rodina Ferdanova zrekonstruovala a dodnes je využíván jako letní sídlo.
  • (5) Zámek Police vznikl renesanční přestavbou původní tvrze koncem 16. století, v letech 1720-30 byl upraven barokně. Po 2. světové válce chátral, od roku 1989 je rekonstruován. Dnes tento čtyřkřídlý objekt s dominantní hranolovou věží obklopuje park. V interiérech se dochovala bohatá štuková výzdoba, nástěnné malby a kaple z 18. století. V Polici se také nachází synagoga z poloviny 18. století. Je zajímavým a velmi dobře zachovalým dokladem venkovské barokní stavby. Otevřena byla v roce 2020 a slouží jako muzeum místní židovské komunity. Součástí židovského osídlení v Polici je také židovský hřbitov, který se nachází v blízkosti synagogy. Informace na www.obec-police.cz.