Výlet do pohádky

Vydáte-li se na tento výlet, objevíte místo plné aktivit a zážitků, které Vás zabaví třeba i na celý den. Kromě jízdy na kole si můžete vybrat, jestli půjdete 4 km lesem a zažijete příběh pohádkové stezky, zůstanete si hrát na dětském hřišti a projdete si Hastrmanovu ekostezku, stezku smyslů, nebo se vydáte na rozhledny či objevovat skryté kešky.

Informace o trase

  • Popis trasy: Jemnice – Pálovice – Panenská – Bělčovice – Pálovice – Jemnice
  • Délka trasy: 18km
  • Celkové převýšení: 146m
  • Trasa je vhodná pro pěší i cyklo


Z Jemnice se vydáme po cyklotrase č. 5220 do obce Pálovice. Ty projedeme po hlavní silnici a za obcí se odpojíme z cyklotrasy a vydáme se vlevo směr obec Panenská. Po příjezdu do obce nás navedou informační tabule „Pohádková Panenská” až k dětskému hřišti s infobudkou, kde je výchozí místo všech aktivit. Zde je vhodné kola odložit (v letní sezóně je v provozu úschovna kol) a vydat se na některou z nabízených aktivit – pohádková stezka, Hastrmanova ekostezka, stezka smyslů, rozhledny, či si pro změnu půjčit koloběžku a vydat se do blízkého lesa. V letní sezóně je v provozu infobudka s drobným občerstvením. K návratu zpět do Jemnice se od dětského hřiště vydáme po asfaltové cestě k lesu. Na první odbočce v lese (před hájenkou) se dáme vlevo. Po lesní a poté polní cestě dojedeme do obce Bělčovice. Projedeme celou obec a na konci se napojíme na komunikaci, která nás vlevo zavede do Pálovic a následně zpět do Jemnice.