tel.: +420 721 508 737

Materiály týkající se jezdeckých stezek, které jsou na našich stránkách uveřejněny, zpracovalo a vydalo Občanské sdružení pro podporu jezdecké turistiky. 

To bylo založeno začátkem roku 2005 a klade si za cíl zpřístupnit přírodní a historické zajímavosti krajiny jezdcům na koních. Ve spolupráci s Nadací Partnerství, RRA Vysočina, krajskými úřady a Klubem českých turistů napomáhá vyhledávání a vyznačování konkrétních stezek a zapojuje veřejnost do aktivní podpory jezdecké turistiky budováním stanic.

http://jezdecka-turistika.sothis.cz

 

Pravidla pohybu po jezdeckých stezkách

  • Vzhledem k životnímu prostředí i provozu na stezce jsou nejvýhodnější skupinky tvořené pěti, maximálně však deseti jezdci. Menší skupina jezdců je schopna snáze řešit nenadálou situaci na stezce. U organizovaných výprav odpovídá za skupinu vedoucí.
  • Jízdní skupina je povinna držet se vyznačené jezdecké stezky. I když to může lákat, nevjíždějte do luk, polí nebo lesních porostů a nerušte zvěř.
  • Dbejte místních omezení a nařízení na některých úsecích stezky (např. pro zajištění klidu pro zvěř v době páření či vyvádění mláďat.
  • Buďte ohleduplní k ostatním uživatelům stezek. Upozorněte lidi před sebou, že budete předjíždět a zpomalte tak, abyste je bezpečně minuli. Chodce míjíme zásadně v kroku, zvláštní opatrnost věnujeme cyklistům. Předjíždíme výhradně zleva. Cyklisti dávají přednost všem ostatním uživatelům, pěší dávají přednost jezdcům na koni.
  • Na frekventované nebo rozbahněné stezce jezděte v zástupu. Buďte ohleduplní k povrchu stezky, který kopyta koní mohou poškodit.
  • Pohyb tryskem na stezku nepatří. Cválejte pouze v bezpečných a přehledných úsecích, překážky z důvodu bezpečnosti raději překročte nebo obcházejte. Úzké ohyby cesty projíždějte krokem.
  • Pokud se rozhodnete tábořit mimo stanici, učiňte tak na vyhrazeném tábořišti nebo na místě, kde vám to povolil majitel pozemku.
  • Chraňte prostředí stezky. Odvezte si s sebou všechny odpadky a nezapomeňte ze stezky odstranit i trus vašeho koně. Pes doprovázející skupiny musí být stoprocentně ovladatelný. V ostatních případech je nezbytné ho mít na vodítku, a to i během pobytu v tábořišti.
  • Buďte očima a ušima sítě stezek. Upozorněte nejbližší jezdeckou stanici na možné problémy (vyvrácené stromy, poškozené značení, vysypané odpadky, sesuv půdy apod.)
  • Každý jezdec vjíždí na stezku na vlastní nebezpečí. Pokud při jízdě utrpí újmu nebo úraz daný charakterem prostředí nebo terénu, nemůže požadovat náhradu po vlastníkovi lesa či pozemků, ani po žádném dalším zainteresovaném subjektu.